Algemene voorwaarden


Artikel 1 Reservaties bij Holidayblend

De vakantie- en vrijetijdsaanbiedingen van Holidayblend zijn enkel online te reserveren en moeten onmiddellijk betaald worden.  De prijzen vermeld op de website zijn allemaal inclusief BTW en de reservatiebevestiging na betaling geldt ook als factuur. Indien de betaling van een reservatie niet in orde is dan heeft Holidayblend het recht om de reservatie automatisch te doen vervallen. 
Voor reisaanbiedingen ontvang je ten laatste 2 weken voor vertrek het e-ticket of de bevestiging van onze reispartner.
Voor vrijetijdsaanbiedingen wordt het definitieve e-ticket en/of richtlijnen tot printen/reserveren van de deal in detail vermeld in de eerste mail onmiddellijk na de reservatie. 

Artikel 2 Uitvoering en afhandeling van reservaties

Holidayblend werkt samen met een selectie van gerenommeerde partners in de reis- en vrijetijdsindustrie.  Deze partners staan in voor de uitvoering van de reis in kwestie of voor de definitieve afhandeling van tickets en reservaties in het vrijetijdsaanbod.  De partners worden vermeld bij het aanbod en staan ook vermeld op de reservatiebevestiging.

Artikel 3 Wijzigingen

Indien je een reservatie wenst te wijzigen dan kan je hiervoor contact opnemen met Holidayblend via telefoon of mail.  Wijzigen van reservaties brengen kosten met zich mee.  Voor de exacte kostenberekening nemen wij contact op met de vakantie- of vrijetijdspartner en deze kosten worden dan door gerekend aan de klant.

Artikel 4 Annulaties

Alle annulaties dienen aangetekend te worden verstuurd naar Holidayblend, Gerzevien 25, 3150 Haacht (postdatum geldt als annulatiedatum). Voor de exacte kostenberekening van de annulatie nemen wij contact op met de vakantie- of vrijetijdspartner en deze kosten worden dan integraal verrekend met de klant.  Kennisgeving van de kostenberekening gebeurt binnen de 10 d na postdatum van de annulatie.

Artikel 5 Verzakingsrecht

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. Koninklijk Besluit dd. 18 november 2002 houdende uitsluiting van sommige overeenkomsten op afstand betreffende het verrichten van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, van het toepassingsgebied van de artikelen 79 en 80 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. Zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Holidayblend of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.  Holidayblend levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie via de site niet beschikbaar zou zijn dan zal Holidayblend de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Holidayblend kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Holidayblend geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Holidayblend kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Holidayblend verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.